Mistine advertisements
[00:48] เราขอยืนยันว่า สุนัขตัวนี้ไม่ได้รับการฝึกใดๆทั้งสิ้น
[00:54] ทุกอย่างที่เกิดขึ้น เกิดจากดุลพินิจของสุนัขเอง
[01:08] สเปรย์แป้งระงับกลิ่นเท้า มิสทิน
[01:14] มิสทิน มาแล้วค่ะ