[00:15] คณะ ¹นิเทศศาสตร์ ² สาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ³ มหาวิทยาลัยรังสิต
[00:20] เสนอ
[00:25] ผลงานภาพยนตร์โดย กษาปณ์ ศรีเดช วณิชชา จันทร์จีน
[00:32] "กินข้าว"

¹ คณะ : Means here "faculty" or "department", a subdivision within a university for a given academic area.
² นิเทศศาสตร์ : The academic field of "communications", including things like journalism and public relations. คณะนิเทศศาสตร์ means "faculty of communications".
³ วีดิทัศน์ : The formal Thai equivalent of the word "video" (วีดีโอ), coined by the Royal Institute.
Rangsit University is a private university north of Bangkok in Pathum Thani, a suburb of the capital. [See the official website.]